خرید امتیاز ipts (اینتگرال integral) برای ارسال بازدید فیک به سایت و صفحات مد نظر

5,500 تومان

هر 10 هزار امتیاز = 5500 تومان

کوچکترین واحد قابل خرید، 10 هزار امتیاز است.

اگر نیاز به خرید 50 هزار امتیاز دارید، عدد5 را وارد کنید
و اگر نیاز به 1 میلیون امتیاز دارید، تعداد محصول را روی 100 قرار بدهید.

از امتیاز ipts می توانید برای ارسال بازدید به صفحات مد نظر و شبیه سازی ترافیک واقعی انسانی استفاده کنید.

ipts گزینه های فراوانی برای کنترل و شخصی سازی ترافیک در اختیار شما قرار می دهد که برای استفاده از تمام ابزارها لازم است که از امتیازهای پنل Ipts استفاده کنید که به آن ها integral می گویند.

 

دکمه بازگشت به بالا