کلیپینگ مسک در ایلوستریتور

Clipping mask یک قابلیت فوق العاده جذاب با کاربردهای خلاقانه در نرم افزارهای گرافیکی است که ما امروز این ویژگی را در نرم افزار ادوبی ایلوستریتور به شما آموزش می دهیم.